Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 r. – jaka jest jego wysokość?

Państwa polskie na wszelkie możliwe sposoby stara się czuwać nad dobrem swoich obywateli. Jednym z takich sposobów jest wypłacanie zasiłku osobom bezrobotnym. Sprawdziliśmy, jaka obowiązuje wysokość tego świadczenia w 2019 roku.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Pod pojęciem zasiłku dla bezrobotnych kryje się forma wsparcia tych, którzy utracili pracę i wskutek tego nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Aby otrzymać taką formę dofinansowania, trzeba spełnić konkretne warunki i reguluje je ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przede wszystkim należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, lecz to nie nie wszystko, trzeba też mieć odpowiedni staż pracy. Dlatego bezrobotny, który chce otrzymać takie świadczenie, musi przedstawić dokumenty potwierdzające ten stosunek pracy. Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku jest przepracowanie minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy i pobieranie za tą pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2019 roku?

Bezrobotnym, którzy spełnią wszystkie warunki, zostaje przyznane świadczenie na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Warto wiedzieć, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest z dniem 1 czerwca każdego roku. Do dnia 31 maja 2019 roku obowiązuje stawka ustalona w 2018 roku. Dla bezrobotnych o łącznym stażu pracy do lat pięciu przysługuje zasiłek w kwocie 678,30 zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy, później 532,60 zł. Osoby, które przepracowały w sumie od 5 do 20 lat, przysługuje tak zwany zasiłek podstawowy i wynosi on 847,80 zł przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 665,70 zł. Bezrobotni, którzy mają staż pracy powyżej 20 lat, mogą otrzymać z kolei zasiłek w wysokości 1017,40 zł przez pierwsze trzy miesiące, a w kolejnych 798,90 zł. Od dnia 1 czerwca 2019 roku będą obowiązywały nowe stawki, lecz jak do tej pory Ministerstwo Finansów jeszcze ich nie podało. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *