Co może windykator w trakcie postępowania windykacyjnego?


Bardzo często pojęcie windykatora jest w Polsce błędnie kojarzone z komornikiem. Oba zawody nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Windykator to przedstawiciel prywatnej firmy, która nabyła prawo odzyskiwania długu. Z kolei komornik to funkcjonariusz publiczny, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z decyzją wydaną przez sąd. Warto zatem dowiedzieć się więcej o tym co może windykator oraz w jaki sposób reagować na próby kontaktu z jego strony.

Kim jest osoba windykatora?

Dłużnik unikający spłaty zobowiązania może pewnego dnia otrzymać telefon od prywatnej firmy windykacyjnej, która informuje o nabyciu naszego zadłużenia. Dawny wierzyciel postanowił sprzedać swoje roszczenia i przekazać uprawnienia odrębnemu podmiotowi. W świetle prawa, od tego momentu jesteśmy dłużnikiem firmy windykacyjnej. Wyjątkiem są firmy, które reprezentują bank i działają w jego imieniu.

Zadaniem windykatora jest próba nawiązania dialogu z dłużnikiem. Odzyskiwanie długów na drodze sądowej często wiąże się z dużymi stratami zarówno w sferze czasu jak i finansów. Z tego względu, większość firm windykacyjnych zajmuje się próbą nakłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. W przeszłości, wiele firm wykorzystywało w swojej pracy nielegalne metody. Także dzisiaj istnieje ryzyko natrafienia na nieuczciwego windykatora. To sprawia, że nastawienie społeczeństwa do windykatorów jest bardzo negatywne.

Jakie uprawnienia posiada windykator?

Windykator ma przy pomocy dozwolonych metod nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Wierzyciel może zaproponować korzystne warunki spłaty aby przekonać dłużnika, że takie postępowanie okaże się korzystne dla obu stron. Proces windykacji ma wiele wspólnego z mediacjami. Udział dłużnika jest tutaj całkowicie dobrowolny. Jeżeli zatem dłużnik odmówi współpracy i będzie konsekwentnie unikał kontaktu z windykatorem, prawa wierzyciela stają się mocno ograniczone. Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest wejście na drogę sądową i próba uzyskania tytułu wykonawczego, który pozwoli skorzystać z pomocy komornika.

Kiedy windykator przekracza swoje uprawnienia?

Prywatne firmy windykacyjne w żaden sposób nie są przedstawicielami prawa tak, jak ma to miejsce w przypadku komorników. Zawód windykatora nie jest zatem szczególnie regulowany prawnie. Odwołując się jednak do kodeksu cywilnego i karnego możemy wyodrębnić zachowania, których nie może przekroczyć windykator. Pod tym względem, zawód ten nie wiąże się z żadnymi przywilejami. Windykator jest prywatną osobą i w taki sposób musi podchodzić do dłużnika. Oto niektóre z działań, które nie mogą zostać podjęte przez windykatora:

  • Windykator nie ma prawa wejść do domu dłużnika bez jego wyraźnej zgody.
  • Windykator nie może nękać dłużnika telefonami, SMS-ami lub innymi formami kontaktu, gdy ten kategorycznie odmówił współpracy.
  • Windykator nie ma uprawnień do zajmowania majątku dłużnika.
  • Windykator nie może rozmawiać na temat dłużnika z osobami trzecimi.
  • Firma windykacyjna nie może naliczać dodatkowych opłat do długu bez zgody dłużnika.
  • Windykator nie ma prawa zastraszać dłużnika, grozić mu lub korzystać z innych form przemocy werbalnej i niewerbalnej.
  • Dłużnik nie ma obowiązku ujawniać windykatorom swojej sytuacji finansowej.

Czy warto podjąć dialog z windykatorem?

Możliwości windykatora są zatem mocno ograniczone, szczególnie, gdy dłużnik nie wyrazi chęci współpracy. Jednak czy ignorowanie windykatorów jest dobrym rozwiązaniem? Gdy roszczenia są zasadne i mamy do spłacenia dług, takie zachowanie może prowadzić do jeszcze większych problemów. Wierzyciel nie będzie miał innego wyboru niż wejście na drogę sądową i skorzystanie z pomocy komornika. W ten sposób dłużnik może stracić znacznie więcej niż realna wartość długu. Jeżeli windykator nie przekracza swoich uprawnień, warto wysłuchać jego propozycji i spróbować znaleźć sposób polubownego rozwiązania sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *